Ra mắt cuốn sách “Người Việt tử tế” tại TP. Hồ Chí Minh

Ra mắt cuốn sách "Người Việt tử tế" của nhà báo Lê Thanh Phong và nhà văn Nguyễn Một
Ra mắt cuốn sách "Người Việt tử tế" của nhà báo Lê Thanh Phong và nhà văn Nguyễn Một