Ra ca khúc cùng một ngày, thành tích của Blackpink và BTS thế nào?

Blackpink và BTS cùng ra sản phẩm một lúc. Ảnh: Poster
Blackpink và BTS cùng ra sản phẩm một lúc. Ảnh: Poster
Blackpink và BTS cùng ra sản phẩm một lúc. Ảnh: Poster
Lên top