Ra album vào tháng 3, Rosé - Blackpink phải đối đầu 2 đối thủ mạnh nào?

Rosé - Blackpink sẽ đối đầu với nhiều đối thủ mạnh trong tháng 3 này. Ảnh: MV.
Rosé - Blackpink sẽ đối đầu với nhiều đối thủ mạnh trong tháng 3 này. Ảnh: MV.
Rosé - Blackpink sẽ đối đầu với nhiều đối thủ mạnh trong tháng 3 này. Ảnh: MV.
Lên top