Quyền Linh xây khu du lịch văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên tại Sóc Trăng

Quyền Linh *người quấn khăn) trình bày tiến độ thực hiện dự án du lịch Giáng Tiên với Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc ngày 4.3 Ảnh: Nhật Hồ
Quyền Linh *người quấn khăn) trình bày tiến độ thực hiện dự án du lịch Giáng Tiên với Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc ngày 4.3 Ảnh: Nhật Hồ
Quyền Linh *người quấn khăn) trình bày tiến độ thực hiện dự án du lịch Giáng Tiên với Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc ngày 4.3 Ảnh: Nhật Hồ
Lên top