Quy hoạch bán đảo Sơn Trà: Hiệp hội Du lịch đòi giữ nguyên, UBND quyết xây dựng

Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết, sẽ làm đến cùng để bảo vệ Sơn Trà. Ảnh: B.H
Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết, sẽ làm đến cùng để bảo vệ Sơn Trà. Ảnh: B.H