Quy định đặc biệt trong tang lễ của NSND Hoàng Dũng

NSND Hoàng Dũng hưởng dương 65 tuổi. Ảnh: Hải Nguyễn.
NSND Hoàng Dũng hưởng dương 65 tuổi. Ảnh: Hải Nguyễn.
NSND Hoàng Dũng hưởng dương 65 tuổi. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top