Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh, Xuân Nghị đều "Bắc tiến": Ai thành công nhất?

Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh, Xuân Nghị đều có dấu ấn nhất định khi "Bắc tiến". Ảnh: Cắt phim, NSCC
Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh, Xuân Nghị đều có dấu ấn nhất định khi "Bắc tiến". Ảnh: Cắt phim, NSCC
Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh, Xuân Nghị đều có dấu ấn nhất định khi "Bắc tiến". Ảnh: Cắt phim, NSCC
Lên top