Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh, Hồng Đăng: Cuộc đua của dàn sao VTV trong 2021

Quốc Trường, Hồng Đăng, Nhan Phúc Vinh được kỳ vọng bứt phá 2021. Ảnh: NSCC.
Quốc Trường, Hồng Đăng, Nhan Phúc Vinh được kỳ vọng bứt phá 2021. Ảnh: NSCC.
Quốc Trường, Hồng Đăng, Nhan Phúc Vinh được kỳ vọng bứt phá 2021. Ảnh: NSCC.
Lên top