Quảng Ninh: Hạ Long sắp có tuyến đường bao biển đạt đẳng cấp quốc tế

Công viên trên tuyến đường bao biển sau khi được mở rộng
Công viên trên tuyến đường bao biển sau khi được mở rộng
Công viên trên tuyến đường bao biển sau khi được mở rộng
Lên top