Quảng Ninh dừng lễ hội Yên Tử, xuân Ngọa Vân và chùa Ba Vàng do dịch Corona

Du khách hành hương lên chùa Đồng (Yên Tử) vào mùng 6 Tết âm lịch. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách hành hương lên chùa Đồng (Yên Tử) vào mùng 6 Tết âm lịch. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách hành hương lên chùa Đồng (Yên Tử) vào mùng 6 Tết âm lịch. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top