Quảng Ninh chi 16 tỉ đồng để nghiên cứu về quần thể di tích Yên Tử

Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top