Quảng Nam nỗ lực gìn giữ làng cổ Lộc Yên

Làng cổ Lộc Yên gìn giữ và phát huy giá trị du lịch sinh thái. Ảnh: THANH CHUNG
Làng cổ Lộc Yên gìn giữ và phát huy giá trị du lịch sinh thái. Ảnh: THANH CHUNG
Làng cổ Lộc Yên gìn giữ và phát huy giá trị du lịch sinh thái. Ảnh: THANH CHUNG
Lên top