Quảng Nam, Đà Nẵng thay đổi chiến lược, hướng đến khách du lịch “nội tỉnh”

Cầu Rồng ở Đà Nẵng - điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: T.T
Cầu Rồng ở Đà Nẵng - điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: T.T
Cầu Rồng ở Đà Nẵng - điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: T.T
Lên top