Quảng cáo trên truyền hình: “Chú kia trộm đồ hả mẹ?”

Lên top