Qua sông sực nhớ…

Phá Tam Giang. Ảnh: Lê Anh Tuấn
Phá Tam Giang. Ảnh: Lê Anh Tuấn