“Quả bóng trắng” và cái bóng của điện ảnh Iran

Ảnh do BTC cung cấp.
Ảnh do BTC cung cấp.
Ảnh do BTC cung cấp.
Lên top