Phục hồi du lịch trong trạng thái “bình thường mới”

TP.Hội An cho khôi phục lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Ảnh: hữu long
TP.Hội An cho khôi phục lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Ảnh: hữu long
TP.Hội An cho khôi phục lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Ảnh: hữu long
Lên top