Phù điêu 86 tỉ ở Bình Định: Tạc thẳng vào vách núi Bà Hỏa là không khả thi?

Phù điêu sẽ được tạc vào núi Bà Hỏa, nằm ở ngã 5 đường Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Đống Đa - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: N.T
Phù điêu sẽ được tạc vào núi Bà Hỏa, nằm ở ngã 5 đường Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Đống Đa - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: N.T
Phù điêu sẽ được tạc vào núi Bà Hỏa, nằm ở ngã 5 đường Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Đống Đa - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: N.T
Lên top