Phóng viên Lao Động đoạt bằng danh dự Neutral Density (Anh)

Một bức ảnh trong bộ “Hà Nội phong tỏa” của Việt Văn.
Một bức ảnh trong bộ “Hà Nội phong tỏa” của Việt Văn.
Một bức ảnh trong bộ “Hà Nội phong tỏa” của Việt Văn.
Lên top