Phóng viên Lao Động có ảnh triển lãm "Thức tỉnh tâm linh" ở Ireland

Tác phẩm "Xóa bỏ" của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động.
Tác phẩm "Xóa bỏ" của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động.
Tác phẩm "Xóa bỏ" của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động.
Lên top