Phóng viên báo Lao Động đoạt 3 Huy chương Vàng Malaysia

“Thực hành nghi lễ” của Việt Văn - 2 Huy chương Vàng Photo Vivo và Knowledge Bowl.
“Thực hành nghi lễ” của Việt Văn - 2 Huy chương Vàng Photo Vivo và Knowledge Bowl.
“Thực hành nghi lễ” của Việt Văn - 2 Huy chương Vàng Photo Vivo và Knowledge Bowl.
Lên top