Phong danh hiệu nghệ sĩ năm 2021: Nới lỏng quy định không có nghĩa dễ dãi

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: TL
Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: TL
Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: TL
Lên top