Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía, bàn tán: Có nhân văn?