Phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía, bàn tán: Có nhân văn?

Lên top