Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về Long An xem công diễn vở cải lương "Thầy Ba Đợi"

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thứ 9 từ trái) tặng hoa cho các nghệ sĩ.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thứ 9 từ trái) tặng hoa cho các nghệ sĩ.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thứ 9 từ trái) tặng hoa cho các nghệ sĩ.
Lên top