Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ biến thành sàn catwalk khổng lồ