Đạo diễn Lương Đình Dũng:

“Phim với thông điệp gì, suy cho cùng vẫn là hướng đến khán giả”

Đạo diễn Lương Đình Dũng. Ảnh: Trần Ngọc Sơn
Đạo diễn Lương Đình Dũng. Ảnh: Trần Ngọc Sơn
Đạo diễn Lương Đình Dũng. Ảnh: Trần Ngọc Sơn
Lên top