Phim Việt doanh thu ảm đạm, lỗi có phải chỉ do COVID-19?

Phim Bằng chứng vô hình. Ảnh: ĐPCC
Phim Bằng chứng vô hình. Ảnh: ĐPCC
Phim Bằng chứng vô hình. Ảnh: ĐPCC
Lên top