Phim Việt đang mạo hiểm với gương mặt mới

Nữ chính đóng Thúy Kiều trong tác phẩm điện ảnh Kiều. Ảnh: ĐPCC
Nữ chính đóng Thúy Kiều trong tác phẩm điện ảnh Kiều. Ảnh: ĐPCC
Nữ chính đóng Thúy Kiều trong tác phẩm điện ảnh Kiều. Ảnh: ĐPCC
Lên top