Phim Việt có làm nên chuyện ở LHP Busan 2019?

Cảnh phim “Thưa mẹ con đi”. Ảnh do đoàn phim cung cấp
Cảnh phim “Thưa mẹ con đi”. Ảnh do đoàn phim cung cấp
Cảnh phim “Thưa mẹ con đi”. Ảnh do đoàn phim cung cấp
Lên top