Phim “Vệ sĩ Sài Gòn” được Hollywood làm lại

3 diễn viên của phim Vệ sĩ Sài Gòn (từ trái qua): Thái Hòa, Chi Pu, Kim Lý.
3 diễn viên của phim Vệ sĩ Sài Gòn (từ trái qua): Thái Hòa, Chi Pu, Kim Lý.
3 diễn viên của phim Vệ sĩ Sài Gòn (từ trái qua): Thái Hòa, Chi Pu, Kim Lý.
Lên top