Phim về các nhân vật lịch sử và ước vọng cho điện ảnh Việt

Trương Ngọc Ánh công bố dự án Trưng Vương. Ảnh: ĐPCC
Trương Ngọc Ánh công bố dự án Trưng Vương. Ảnh: ĐPCC
Trương Ngọc Ánh công bố dự án Trưng Vương. Ảnh: ĐPCC
Lên top