Phim trường “Cánh đồng bất tận” sau một thập kỷ bây giờ ra sao?

Nơi quay bộ phim "Cánh đồng bất tận" được lưu giữ phục vụ du lịch. Ảnh: K.Q
Nơi quay bộ phim "Cánh đồng bất tận" được lưu giữ phục vụ du lịch. Ảnh: K.Q
Nơi quay bộ phim "Cánh đồng bất tận" được lưu giữ phục vụ du lịch. Ảnh: K.Q
Lên top