Phim tháng 6: Mùa hè nóng bỏng với bữa tiệc “buffet”

Cảnh phim “Gia tài tội lỗi”. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim “Gia tài tội lỗi”. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim “Gia tài tội lỗi”. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top