Phim tài liệu về nghệ sĩ: “Món lạ” không dễ thưởng thức

Hồ Ngọc Hà ra mắt phim tài liệu về tình yêu. Ảnh: NSCC
Hồ Ngọc Hà ra mắt phim tài liệu về tình yêu. Ảnh: NSCC
Hồ Ngọc Hà ra mắt phim tài liệu về tình yêu. Ảnh: NSCC
Lên top