Phim ngắn và giấc mơ đường dài

Phim ngắn “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng” của Phạm Thiên Ân thuộc top 5 Dự án phim ngắn CJ 2018. Nguồn: CGV cung cấp
Phim ngắn “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng” của Phạm Thiên Ân thuộc top 5 Dự án phim ngắn CJ 2018. Nguồn: CGV cung cấp
Phim ngắn “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng” của Phạm Thiên Ân thuộc top 5 Dự án phim ngắn CJ 2018. Nguồn: CGV cung cấp
Lên top