Phim mới của Vu Chính bị ví là bản lỗi của Diên hi, ăn cắp cảnh quay Như Ý

Đoàn phim Pháo hoa sông đây, mưa sông đó của Vu Chính xin lỗi vì lấy cảnh quay của Hậu cung Như Ý truyện. Ảnh: Poster
Đoàn phim Pháo hoa sông đây, mưa sông đó của Vu Chính xin lỗi vì lấy cảnh quay của Hậu cung Như Ý truyện. Ảnh: Poster
Đoàn phim Pháo hoa sông đây, mưa sông đó của Vu Chính xin lỗi vì lấy cảnh quay của Hậu cung Như Ý truyện. Ảnh: Poster
Lên top