Phim hoạt hình duy nhất chiếu dịp Tết: Cuộc phiêu lưu kỳ thú về thời tiền sử

Cảnh phim. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim. Ảnh do CGV cung cấp
Cảnh phim. Ảnh do CGV cung cấp