Phim Hàn Quốc của Hwang Jung Eum bị dừng quay vì có diễn viên mắc COVID-19

Phim do Hwang Jung Eum đóng chính bị dừng quay vì có diễn viên mắc COVID-19. Ảnh: Poster phim.
Phim do Hwang Jung Eum đóng chính bị dừng quay vì có diễn viên mắc COVID-19. Ảnh: Poster phim.
Phim do Hwang Jung Eum đóng chính bị dừng quay vì có diễn viên mắc COVID-19. Ảnh: Poster phim.
Lên top