Phim của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba hụt hơi trước Tiêu Chiến?

Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia các phim nửa đầu năm 2021. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia các phim nửa đầu năm 2021. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia các phim nửa đầu năm 2021. Ảnh: Xinhua.
Lên top