Phim của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gây ồn ào: Do diễn viên hay nội dung?

Phim của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gây nhiều tranh luận. Ảnh: Xinhua, Cắt phim.
Phim của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gây nhiều tranh luận. Ảnh: Xinhua, Cắt phim.
Phim của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gây nhiều tranh luận. Ảnh: Xinhua, Cắt phim.
Lên top