Phật tử nô nức dự lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

Người dân nô nức tới lễ Phật tại Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2017.
Người dân nô nức tới lễ Phật tại Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2017.