Phát triển du lịch gây sức ép lên “rừng vàng, biển bạc”

Bán đảo Sơn Trà bị cắt khoảng 40% đất rừng để làm dự án nghỉ dưỡng. Ảnh: LÊ TUẤN
Bán đảo Sơn Trà bị cắt khoảng 40% đất rừng để làm dự án nghỉ dưỡng. Ảnh: LÊ TUẤN
Bán đảo Sơn Trà bị cắt khoảng 40% đất rừng để làm dự án nghỉ dưỡng. Ảnh: LÊ TUẤN
Lên top