Phát lộ 2 hũ kim loại cổ trên non thiêng Yên Tử

2 hũ cổ vừa được phát hiện tại Yên Tử. Ảnh: CTV
2 hũ cổ vừa được phát hiện tại Yên Tử. Ảnh: CTV
2 hũ cổ vừa được phát hiện tại Yên Tử. Ảnh: CTV
Lên top