Phát hiện vẻ đẹp miền núi phía Bắc

Tác phẩm “Hạ về đầm sen” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Mạnh Cường.
Tác phẩm “Hạ về đầm sen” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Mạnh Cường.
Tác phẩm “Hạ về đầm sen” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Mạnh Cường.
Lên top