Phát hiện bom tại phim trường của Angelina Jolie

Angelina Jolie tại phim trường "The Eternal". Ảnh: wirewag.com
Angelina Jolie tại phim trường "The Eternal". Ảnh: wirewag.com
Angelina Jolie tại phim trường "The Eternal". Ảnh: wirewag.com
Lên top