Pháo đài kiên cố nhất Đông Dương sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Đồn Rạch Cát từng là pháo đài kiên cố nhất Đông Dương: Ảnh: T.L
Đồn Rạch Cát từng là pháo đài kiên cố nhất Đông Dương: Ảnh: T.L
Đồn Rạch Cát từng là pháo đài kiên cố nhất Đông Dương: Ảnh: T.L
Lên top