Phận đời nghệ sĩ: Mạc Can yếu dần, NSƯT Linh Phước cưa chân vẫn lạc quan

Mạc Can và các nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: NSCC.
Mạc Can và các nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: NSCC.
Mạc Can và các nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: NSCC.
Lên top