Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phạm Quỳnh Anh bênh vực khi Chi Pu bị chê hát yếu