PGS.TS Trần Lâm Biền: Tu bổ di tích không được làm mất đi “hồn cốt” của di tích

PGS.TS Trần Lâm Biền phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Trần Lâm Biền phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Trần Lâm Biền phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top