PGS.TS Hà Đình Đức: "Thật khôi hài khi thả 12 con thiên nga xuống Hồ Gươm"

PGS.TS Hà Đình Đức lo mất hồ cốt Hồ Gươm khi thả thiên nga xuống hồ.
PGS.TS Hà Đình Đức lo mất hồ cốt Hồ Gươm khi thả thiên nga xuống hồ.
PGS.TS Hà Đình Đức lo mất hồ cốt Hồ Gươm khi thả thiên nga xuống hồ.
Lên top